Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja Esomarin (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

                         SMTL jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2015

 

liikevaihto (1000 EUR)

TNS Gallup Oy 14 143
Taloustutkimus Oy 7 758
Finnpanel Oy 5 107
IROResearch Oy 3 318
Norstat Finland Oy 2 449 (v.-13)
Palvelu Plus Oy 1 534
Kuulas Helsinki  1 215
Research Insight Finland oy 1 058
Inspirans Oy   974
Tietoykkönen Oy   717
Otantatutkimus   306


                                   Liikevaihtoluvut on koottu Fonecta yritystiedoista.