Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja Esomarin (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Markkinatutkimus toimialana

SMTL:n 12 jäsenyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 39,1 miljoonaa euroa.

Liiton jäsenyrityksissä työskentelee noin 500 tutkijaa sekä yli tuhat osa-aikaista tutkimushaastattelijaa.

Kokonaisuudessaan markkinatutkimuksia tehdään maassamme vuosittain lähes 120 miljoonalla eurolla.